top of page

Union Ukesnytt

Med jevne mellomrom gjengir vi markedsnyheter fra aktuelle aktører:


Uke 36


•NIAM V Prosjekt har solgt sin eierandel på 12,3 prosent i Norwegian Property til Geveran Trading for MNOK 876,7, tilsvarende en kurs på 13 kroner per aksje. John Fredriksen eier nå 72,5 prosent av aksjene i Norwegian Property. Folketrygdfondet er nest største eier med 13,4 prosent.


• Et syndikat tilrettelagt av Fearnley Project Finance har solgt Trehørningen Næringspark (Smiuhagan 10) ved Hamar til Niki AS. Den 12 300 m2 store eiendommen er utleid til Posten Norge med gjenværende leieperiode på 15 år.


• Syndikatet bestående av Tristan, Malling & Co og Vedal har signert en leiekontrakt med Norconsult på 2 880 m2 i Telegrafbygningen (Kongens gate 21) i Kvadraturen i Oslo. Kontorarealene i det 25 000 m2 store bygget er nå fullt utleid. Selskapet flytter inn når bygget er ferdig pusset opp i 2020.


• Ferd Eiendom har signert leiekontrakt med Lowell Norge på 2 240 m2 i Brynsveien 14 i Oslo. Kredittselskapet skal flytte inn i det 15 000 m2 store kontorbygget i andre kvartal 2020. Nybygget har nå 20 prosent ledighet.


• NAV: Antall personer som er registrert som helt ledige var 65 100 i august, noe som utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. NAV estimerer at antall helt ledige har gått ned med 4 800 personer så langt i år.


• Opinion: Forbrukertillitsindeksen (CCI) var på minus 4,0 poeng i august, ned fra minus 0,7 poeng i juli. CCI er nå 3,2 poeng lavere enn på samme tid i fjor, og 2,8 poeng lavere enn gjennomsnittet siden mai 2007.


• SSB: Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg med 0,8 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra mai til juli. Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en stigning på 0,4 prosent siden starten av 2019.


Nøkkeltall

Prime yield 3,60 %

Sekundær yield 5,25 %

3m NIBOR 1,64 %

10-års swap 1,55 %

Lånerente* 3,60 %

Kontorledighet Oslo 5,60 %

*For nye 5-års lån til kjøp av kontoreiendom sentralt i Oslo, med full rentesikring i fem år, 65 prosent belåningsgrad og 7-års snittdurasjon på leien

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Markedsrapport fra Malling

Her finner du en link til siste markedrapport fra Malling: Market Update September 2019

Ukesnytt uke 37 fra Union:

KLP Eiendom har solgt Brynsalléen 2 på Bryn i Oslo til CapMan Real Estate Fund II. Den 17 600 m2 store eiendommen er utleid til Atea. IT-selskapet flytter som kjent til Karvesvingen 5 på Hasle når lei

Økt interesse for hotelleiendom

Flere investorer vil ha hotell i porteføljen, men det er ikke mange selgere av gode prosjekter. Vi ønsker å investere ca. MNOK 6,0 for en 20% andel i et nytt flyplasshotell med 20 års leieavtale. Vil

Comments


bottom of page