top of page

Emisjon OGECO AS, oppdatering:

Tidslinje: Når vi har minst 10 registrert under aksjonærsidene er styret klar til å gjennomføre første rettede emisjon i selskapet, og dokumentsamlingen med tegningsskjema, fullmakt og innkalling til GF blir lagt ut her. Selskapet vil straks deretter gjøre sin første investering.


Tegningskurs aksjekapitalutvidelse er Kr. 330 pr. aksje tilsvarende en overkurs på Kr. 30.


Nytt styre: Når tegningen er kjent foreslås nye styremedlemmer som velges i EGF samtidig med utvidelse av aksjekapitalen.


Forretningsplan: En detaljert forretningsplan følger dokumentsamlingen. I sammendrag foreslår styret å utvide aksjekapitalen med minimum NOK 1,0 mill. og maksimum NOK 10,0 mill. slik at selskapet kan gjøre sin første investering.


Investeringen: Identifisert nybygg: Næringseiendom. Budsjettert totalkapitalforrentning 8% p.a. (yield). Lang leiekontrakt og solid motpart. Belåningsgrad 70%. Investeringshorisont inntil 3 til 4 år. Det nye styret skal gjøre vedtak før gjennomføring. Dersom nytt styre ikke vedtar investeringen søkes alternativt objekt, med sentral beliggenhet, i markedet.


Det er gjort avtale om 6% reduksjon i kjøpskurs for objektets eiende selskap til OGECO AS.

4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Prosjektet Dokka Eiendom AS var det første eiendomsprosjektet etablert av Cleaves Securities AS (2008) og det gikk bra i flere år. ca. 3000 kvm i sentrum på Dokka i Nordre Land skulle imidlertid vise

bottom of page