"Corona" - det blir fortsatt mer konsulent tjenester enn investeringer for OGECO AS

Vi kom ikke igang som ønsket i februar, og kanskje var det greit. Ingen næringseiendoms-prosjekter har så langt tilfredsstilt våre krav. Med dagens lave rente og få alternative investeringer er prisingen av næringseiendom med lang kontantstrøm fra "sikker" leietaker alt for høy, og kjøperne (les investorer) alt for ivrige. Vår vurdering er at manglende avdragsbetaling i de fleste prosjektene øker risikoen for å gå på en "smell" når leiekontrakten nærmer seg utløp. Manglende avdrag "subsidierer" utbytte, og det er kombinert med at finansieringen er alt for "kort" i de fleste tilfeller. Gjerne fem års lån for en 10-15 års kontrakt. Slikt blir det risiko av.


Vi har sett på flere muligheter, også fra tilretteleggere, uten at vi har funnet det vi ser etter.


I mellomtiden har vi jobbet med konsulentoppdrag og bl.a. ombyggingen av et tidligere hotell til utleieleiligheter. Sistnevnte har en budsjettert avkastning på 6% p.a., men ligger i et område der risikoen forbundet med ombyggingen og utleien er større enn i Oslos randsone, så vi tar tiden til hjelp for å finne riktige leverandører og priser for å kunne komme best mulig ut.


Takk for at du er en interessert investor. Vi sier fra når vi finner passende prosjekter å investere i og vil i tilfelle invitere til tegning av aksjekapital i selskapet som varslet tidligere. Trenger du eller andre hjelp til prosjektanalyse eller prosjektoppfølging så ta kontakt.

2 visninger

Siste innlegg

Se alle

Bærum, Norway

+ 47 455 05 955

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
Send oss en melding

© 2019 by Odd Godager