Et selskap etablert på basis av erfaring og virksomhet siden 1929 

Når du har en investeringsportefølje

trenger du oss:

Keyboard and Mouse

System-oppbygging

Porteføljestyring:

Due Diligence / FDV

Transparency

Miljøfaktorer

Compliance

Horisont

Glass Buildings

Dokumentasjon og avvik

Avkastning:

Rapportering

Analyse

Tiltaksoppfølging

Styrearbeid

Exit

En portarbeider
Historien forplikter.
"Kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning er avgjørende for investors avkastning.  Først når investeringen er avsluttet ser du resultatet" 
Vi tilbyr oppfølging av igangværende investeringer, sammenligner rapportert- med virkelig  og budsjettert avkastning. Forvaltere og tilretteleggere lykkes ikke alltid med å følge opp prosjektene sine, eller betale lovet avkastning. Vi kan bistå dem, og deg som investor.

tjenester

2019 -

Eiendom

Greentech

Finansiering

Investering

Analyse

Consulting

se linker for mer info

eiendom

2010 til 2018:

Prosjektansvarlig Odd Godager for Cleaves Securities AS:

Vestby Akrivbygg AS

Arendal Panorama AS

Larvik Logistikkbygg AS

Oslo Containerlogistikk AS

Moss Etatbygg AS

Østfold Logistikkbygg AS

historie i 90 år

1929 til 2019:

Svestad Gård

Svestad Bruk, Stai

Odd Godager & Co.

Bucha Godager & Co.

Rederi A/S Hauk

Rederi A/S Odd Godager & Co. 

I/S Norse Mountain

Godager Management AS

Cardigan Shipping Co. Ltd.

Dixilyn-Field Godager

Norsk Vinsalg AS

Cool Products AS

OGECO AS

tradisjon

Fra før 1929 til idag har virksomhetene vært eid eller drevet av: 

Oscar Fr. Godager (1867-1925)

Odd Godager (1896-1968) 

Kapt. Jul B. Godager (1899-1986)

Jan B. Godager (1925-2002)

Odd Godager (1960-

Jannik Bucha Godager (1988-

 

samt noen eksterne aksjonærer og samarbeidspartnere.

Vil du bli aksjonær? Registrer deg

Et selskap med aksjonærfellesskap:

Tanken bak etableringen av virksomhet i OGECO AS (2019) var å gjøre direkte investeringer i en portefølje tilgjengelig for en gruppe små- og mellomstore investorer, og med god tilgang til informasjon og oppfølging.

Tilbudet av nye og igangværende investeringsprosjekter er imidlertid stort, spesielt innenfor eiendom, og behovet for oppfølging av disse øker. Vi tilbyr derfor bistand til både tilretteleggere og til investorer:

a. Gjennomgang av prosjektet ​og "bench marking"

b. Forslag til endringer og alternativer

c. Gjennomføringen av tiltak

 

Vi har lenge jobbet for at direkte investeringsprosjekter i det norske markedet burde kunne sammenlignes uavhengig av hvem som er tilrettelegger. Dette vil påvirke kvaliteten, håndverket, oppfølgingen og mulighetene for annenhåndsomsetning positivt. Med flere ulike begrep for å beskrive beregnet avkastning er det lett å trå feil. La oss gjøre en uavhengig analyse av din investering for å kartlegge bl.a.:

  • Beregnet avkastning til egenkapitalen fra budsjettert kontantstrøm, og prising

  • Risikoaspekter som bør hensyntas

  • Tidsfaktorer og eksponering over tid: Betydningen av restverdi er ofte undervurdert og kan utgjøre en vesentlig del av den beregnede avkastningen eller antatte risikoen i prosjektet

Til aksjonærer eller kunder hos oss tilbyr vi oppfølging av direkteinvesteringer og analyse av lovet avkastning og risiko. Oppfølgingen kan være både av løpende gode prosjekter, men også med håndtering av "problemengasjement" . I for eksempel et generasjonsskifte kan vi bistå med en gjennomgang av porteføljen. Registrer et prosjekt du ønsker analysert her.

 

OGECO er ikke et AIF ("Alternative Investment Fund") eller en tilrettelegger, men vi ønsker å tilby nye aksjonærer en rimelig plassering og råd gjennom et investerings- og konsulentselskap. Vi er et lite selskap i oppstart nå og håper at vårt tilbud vil hjelpe oss å vokse - "sten på sten" med nye aksjonærers hjelp. 

Vi tilbyr tjenester til firmaer, investorer og forvaltere, som ønsker assistanse med eksisterende andels- og direkteinvesteringer. Lang fartstid innenfor porteføljeforvaltning og forretningsførsel gir gode forutsetninger for det. God oppfølging av lovpålagte forhold og drift gir enklere transaksjoner når investeringen skal realiseres, og kan bedre direkteavkastningen i løpetiden. 

 

Det er ingen årlige honorarer forbundet med å være aksjonær i OGECO AS, slik du sikkert har erfart med "fond", "sikret" obligasjonslån og "crowdfunding" eller prosjektselskaper administrert av andre, og driftskostnadene våre holdes lave for at resultatet skal bli best mulig for fellesskapet. Inntektene kommer i første rekke fra konsulentoppdrag.

Vil du bli aksjonær? Registrer deg her.

OG bilde.png
Lighthouse Wide