Et selskap etablert på basis av erfaring og virksomhet siden 1929 

Historien forplikter.
"Kostnader knyttet til administrasjon og forvaltning er avgjørende for investors avkastning.  Først når investeringen er avsluttet ser du resultatet"
"Vi bistår bl.a. med enklere informasjonsutveksling og dokumentasjonshåndtering, som gir lavere kostnader. Sørg alltid for å ha (F)orvaltning (D)rift og (V)edlikeholdsopplysningene oppdaterte og systematisert. Det er verdiøkende" 

tjenester

2019 -

Eiendom

Greentech

Finansiering

Investering

Analyse

Consulting

se linker for mer info

eiendom

2010 til 2018:

Prosjektansvarlig Odd Godager for Cleaves Securities AS:

Vestby Akrivbygg AS

Arendal Panorama AS

Larvik Logistikkbygg AS

Oslo Containerlogistikk AS

Moss Etatbygg AS

Østfold Logistikkbygg AS

historie i 90 år

1929 til 2019:

Svestad Gård

Svestad Bruk, Stai

Odd Godager & Co.

Bucha Godager & Co.

Rederi A/S Hauk 

I/S Norse Mountain

Godager Management AS

Cardigan Shipping Co. Ltd.

Dixilyn-Field Godager

Norsk Vinsalg AS

Cool Products AS

OGECO AS

tradisjon

Fra før 1929 til idag har virksomhetene vært eid eller drevet av: 

Oscar Fr. Godager (1867-1925)

Odd Godager (1896-1968) 

Kapt. Jul B. Godager (1899-1986)

Jan B. Godager (1925-2002)

Odd Godager (1960-

Jannik Bucha Godager (1988-

 

samt noen eksterne aksjonærer og samarbeidspartnere.

Vil du bli aksjonær? Registrer deg

Et selskap med aksjonærfellesskap:

Tanken bak etableringen av virksomhet i OGECO AS (2019) er å gjøre direkte investeringer innenfor bl.a. eiendom og shipping i en portefølje tilgjengelig for små- og mellomstore investorer igjen, og med god tilgang til informasjon.

Som aksjonær hos oss får du et indirekte eierskap til de prosjektene vi har tilgang til bl.a. som klassifisert "profesjonell investor". I noen tilfeller vil du også kunne velge å investere direkte i de samme prosjektene på basis av den informasjonen du mottar.

 

OGECO er ikke et AIF ("Alternative Investment Fund"), men ønsker å tilby våre aksjonærer en rimelig og likvid plassering gjennom på sikt å bli notert i et regulert marked som investeringsselskap. Vi er et lite selskap i oppstart nå og håper at vårt tilbud vil hjelpe oss å vokse - "sten på sten" med nye aksjonærers hjelp. 

Vi tilbyr tjenester til investorer og forvaltere som ønsker assistanse med eksisterende andels- og direkteinvesteringer. Lang fartstid innenfor porteføljeforvaltning og forretningsførsel gir gode forutsetninger for det.

Vi har satt opp "aksjonærsider" og "prosjektsider" for å utveksle informasjon om investeringen, FDV og analyser både mellom investorene og mellom leverandørene. Det sikrer god kommunikasjon om lovpålagte forhold og enklere transaksjoner når investeringen skal realiseres. 

 

Det er ingen årlige honorarer forbundet med å være aksjonær i OGECO AS, slik du sikkert har erfart med "fond" administrert av andre, og driftskostnadene våre holdes lave for at resultatet skal bli best mulig for aksjonærfellesskapet.

Vil du bli aksjonær? Registrer deg her.

Bærum, Norway

+ 47 455 05 955

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
Send oss en melding

© 2019 by Odd Godager